ML & AI KORPORATIVNE USLUGE
Pružajući usluge proizvodnje proizvoda u oblasti mašinskog učenja i veštačke inteligencije, pomažemo kompanijama da prošire svoje kapacitete analitike i obrade podataka i razviju kapacitet svojih timova za razvoj na osnovu velikih podataka.
Mapid Construction Mapid IT
ŠTA

PROIZVODIMO

KREIRAMO KORPORATIVNE USLUGE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE.

Pomažemo klijentima da u potpunosti automatizuju poslovne procese, povećaju produktivnost i steknu pozitivno korisničko iskustvo kroz implementaciju korporativnog softvera uz korišćenje veštačke inteligencije, umrežene aplikacije za mašinsko učenje, mobilne aplikacije i td.

VEŠTAČKE NEURALNE MREŽE

Razvoj softverskih rešenja zasnovanih na neuronskim mrežama za upravljanje podacima, prepoznavanje obrazaca i sekvenci u podacima.

MAŠINSKO UČENJE I DUBINSKO UČENJE

Agregacija podataka, algoritmi za mašinsko učenje bez nastavnika za intuitivna, veoma prilagodljiva korporativna rešenja i alate.

SISTEM VEŠTAČKE INTELIGENCIJE – VIRTUELNI SAGOVORNIK

Pomoć u razvoju, personalizaciji i obuci virtuelnih sagovornika za specijalizovanu i efikasnu razmenu poruka.

RAČUNARSKI VID

Softverska rešenja i multimedijalne aplikacije za digitalnu ili stvarnu obradu slika, prepoznavanje lica/objekata, detekciju i kontrolu vozila, automatizovane sisteme nadzora.

ANALITIČKI SISTEMI

Kreiranje samoučećih mašinskih sistema za identifikaciju obrazaca, trendova i grešaka u ponašanju klijenata, pružanje usluga sa maksimalnim fokusom na potrebe naručioca.

POSLOVNA ANALITIKA

Maksimalno korišćenje poslovne analitike i rešenja u oblasti mašinskog učenja, upravljanja podacima i matematičkog modeliranja u cilju automatizacije donošenja odluka i mogućnosti predviđenja poslovnih rizika i osiguravanje bezbednosti.

REŠENJA U OBLASTI AUTOMATIZACIJE PROIZVODNJE

Sistemi pametnog mašinskog učenja koji analiziraju korporativne velike podatke za poboljšanje efikasnosti upravljanja lancem snabdevanja, prodajnim kanalima i finansijskim transakcijama.

OBRADA TEKSTOVA NA PRIRODNIM JEZICIMA

Napredne tehnologije za obradu tekstova i razumevanje prirodnog jezika, tumačenje i razvoj softvera.

Image
Brz

Rast kompetencija

Tokom perioda saradnje sa nama, tehničko iskustvo našeg posebnog tima stručnjaka specijalizovanih za obradu velikih podataka i proizvoda zasnovanih na veštačkoj inteligenciji postaje vaša prednost. Naši stručnjaci proučavaju vaše potrebe, pomažu vam da optimizujete svoju poslovnu strategiju i razvijate tehnološka rešenja.

IT TEHNOLOGIJE

KOJE SE KORISTE

Naši stručnjaci u oblasti razvoja softvera na osnovu analitike podataka imaju svestransko praktično iskustvo sa najnovijim ML, AI sistemima i alatima za obradu velikih podataka, duboko poznavanje softverske arhitekture, metodologije projektovanja usmerene na korisnika, veb razvoja, razvoja mobilnih aplikacija i kreiranja platformi u oblaku.

Image
JEZICI

Java, Scala, Python, R

Image
FRAMEWORKS

Hadoop, Apache Spark, Apache Impala, WEKA, Apache Mahout, Caffe

Image
BAZE PODATAKA

NoSQL, MongoDB, Apache Hive, Apache Hbase

Image
POTVRĐENO

ISKUSTVO SARADNJE

Naši profesionalci u oblasti razvoja softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji ne poseduju samo raznovrsne veštine, iskustvo u razvoju sopstvenih proizvoda za mašinsko učenje, solidnu pozadinu realizovanih projekata, već i razvijene veštine timskog rada, što potvrđuje duga istorija uspešne saradnje sa brojnim naručiocima i prilagođavanjem na osnovu naučenih lekcija.

DOMAINS

NADLEŽNOST

U Waverley-u ćete naći svoj tim za analizu podataka. Tim koji već ima iskustvo u implementaciji rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji od faze koncepcije ideje, projektovanja do ostvarenja i tehničke podrške, bez obzira na obim, složenost zadataka i obim primene. Takvom timu možete u potpunosti verovati.

Image
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kreiranje samoučećih softverskih aplikacija korišćenjem veštačke inteligencije za obradu podataka sa nosivih elektronskih uređaja u cilju poboljšanja tačnosti dijagnostike, analize skupova podataka u medicinskim istraživanjima.

Image
FINANSIJSKE TEHNOLOGIJE

Razvoj sistema upravljanja imovinom u skladu sa zahtevima klijenata, prijava plaćanja i transakcija, otkrivanje prevara, prediktivna analitika, procena kreditnog rizika, savetovanje naručioca i programi lojalnosti.

Image
INTERNET STVARI

Analitika podataka za upotrebu u pametnim kućnim uređajima i na internetu stvari zasnovana je na dubokom učenju i veštačkoj inteligenciji, softveru za automobile, softveri pametni automobili, najnovije metode za analizu podataka sa senzorskih uređaja, sistemi za identifikaciju lica.

Image
TELEKOMUNIKACIJE

Korišćenje velikih podataka i prediktivne analitike za analizu mrežnih problema i obezbeđenje bezbednosti, poboljšanje zadovoljstva korisnika mobilnim uslugama i sposobnosti korisnika da se prilagode promenama na tržištu.